PŘEDSTAVUJEME SE

V naší škole máme vždy na paměti, že jedině spokojené dítě je schopné se vzdělávat a komunikovat. Snažíme se vytvářet takové prostředí, ve kterém budou děti chtít trávit svůj čas po dobu odloučení od rodičů v klidné a pohodové atmosféře nejen se svými vrstevníky, ale i s námi, pedagogy a ostatními zaměstnanci školy.
Adaptace na nové prostředí probíhá postupně ve spolupráci s rodiči. Jde nám především o klidné, přirozené a citlivé jednání, aby děti nebyly neúměrně přetěžovány a stresovány. Třída mateřské školy je heterogenní. To znamená, že kamarádi nebo příbuzní jsou ve společné třídě bez ohledu na věk. Starší děti pomáhají mladším a mladší se zase rychleji naučí spoustu věcí už jen tím, že své starší kamarády pozorují, poslouchají a snaží se je napodobit.

A jaký je vlastně den našich dětí ve školce? No přece pohádkový, protože kouzelný klobouk, který se v letošním roce objevil ve třídě, ukrývá stále nové pohádky, různé poklady, překvapení, hádanky a úkoly. Denně u nás probíhají pestré pohybové aktivity, rádi zpíváme, malujeme a tvoříme. Využíváme širokou nabídku didaktických pomůcek i interaktivní tabuli, která dětem nabízí spoustu zábavy a her, při kterých si procvičí základní jazykové, matematické, společenské a kulturní dovednosti. Pravidelně nám také život ve školce zpestřují různé akce a návštěvy našich kamarádů v základní škole.

previous arrow
next arrow
Slider

Akce ve školním roce 2017/2018

Září – výlet do zábavného centra Robinson v Jihlavě; Jablíčkový den v ZŠ

Říjen – návštěva kouzelnického vystoupení; projektový den Plody podzimu v ZŠ; Bramboriáda s ochutnávkou domácích bramborových preclíků

Listopad – rodičovská schůzka

ProsinecČertovský rej – zábavné dopoledne plné her, soutěží a sladkých odměn; Mikulášská nadílka na Vlachovce; adventní vystoupení dětí z MŠ a ZŠ (Sněhuláčci); Vánoce – návštěva výstavy vánočních betlémů, voňavé pečení perníčků, zdobení vánočního stromečku, rozbalování dárků, zpívání koled

Leden – projekt Zdravík a lesní zvířátka; Dračí hrátky

ÚnorMaškarní karneval; výlet do zábavného centra Robinson v Jihlavě; Zimní sportování

Březen – projekt Čteme dětem – žáci 1. stupně ZŠ čtou dětem v MŠ; Medvědí hrátky; velikonoční tvoření; projekt společnosti Prima Vizus „Koukají na nás správně?“ – preventivní screeningové vyšetření zraku dětí

DubenVítáme jaro aneb po stopách jarní víly; Zápolení mravenců a berušek – sportovní dopoledne; Čarodějnický slet

Květen – vystoupení pro veřejnost – pásmo „Berušky a mravenci“; Výlet do říše loutek aneb týden plný pohádek – loutkové přestavení učitelek z MŠ

ČervenDen dětí – zábavné dopoledne, výlet pořádaný OÚ; Překvapení z kouzelného klobouku; Rozloučení s předškoláky

Informace o připravovaných akcích jsou vždy včas oznamovány na nástěnce v šatně MŠ.