Základní škola a školní družina

Mgr. Blanka Potěšilová, ředitelka školy
Škola pevná linka – 568 420 154
Mobilní telefon – 605 579 087
E-mail: b.potesilova@seznam.cz


Bc. Marie Petříčková
, učitelka
Mobilní telefon – 728 528 683
E-mail: mariepetrickova@seznam.cz


Veronika Vojtěchová
, učitelka, vychovatelka ŠD, asistent pedagoga
Mobilní telefon – 605 087 924
E-mail: vvojtechova@seznam.cz


Lenka Pustinová
, školnice

 

Mateřská škola

Alena Břinková, vedoucí učitelka
Školka pevná linka – 568 421 002
Mobilní telefon – 739 097 130
E-mail: a-brinkova@seznam.cz

Dagmar Krouchalová, učitelka, asistent pedagoga
Mobilní telefon – 732 945 693
E-mail: d.krouchalova@seznam.cz


Jarmila Kosíková
, školnice

 

Školní jídelna

Ing. Marie Václavková, vedoucí ŠJ
Mobilní telefon – 724 448 251
E-mail: mlklukov@centrum.cz


Marie Bloudíčková
, kuchařka