Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2019/2020

Na základě posouzení a vyhodnocení žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020 jsou přijaty děti pod uvedeným registračním číslem:

1/2019

2/2019

3/2019

4/2019

5/2019

6/2019

7/2019

8/2019

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 15. 5. 2019 na veřejně přístupném místě v budově školy. Dále bylo také zveřejněno dne 15. 5. 2019 na webových stránkách školy www.skolalukov.cz. Tímto dnem začíná běžet lhůta na odvolání. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina a to podáním učiněným u ředitelky Základní školy a mateřské školy Lukov.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *