ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče,
zápis do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2021/2022 nebude ani v letošním roce probíhat prezenční formou, tzn. bude bez osobní účasti dětí ve škole.

Zápis je určen pro děti narozené v termínu od 01.09.2014 do 31.08.2015, pro děti   s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku a pětileté děti (přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a za podmínky dodání příslušných potvrzení).

K zápisu dítěte do naší školy je nutné dodat žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a okopírovaný rodný list. V případě odkladu povinné školní docházky dodá zákonný zástupce žádost o odklad povinné školní docházky, potvrzení příslušného školského poradenského zařízení (PPP, SPC) a potvrzení odborného lékaře nebo klinického psychologa. Žádosti o přijetí nebo odklad si můžete vyzvednout osobně, stáhnout na stránkách školy (zde budou přístupné na začátku dubna) nebo zašleme po domluvě na váš email.

Výše uvedené dokumenty je možné doručit těmito způsoby:

1. datovou schránkou,

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem,

3. poštou,

4. vhodit do schránky na dveřích školy,

5. osobní podání po předchozí domluvě

   (tel. 605 579 087,  email: b.potesilova@seznam.cz).

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *