ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Ředitelství ZŠ a MŠ Lukov oznamuje, že zápis dětí do mateřské školy Lukov pro školní rok 2021/2022 se bude konat od  3. 5. do 14. 5. 2021.

Žádost o přijetí je k dispozici k vyzvednutí v mateřské škole v pracovní dny od 8 do 15 hodin nebo si ji mohou zákonní zástupci stáhnout a vytisknout z webových stránek školy (www.skolalukov.cz – v oddíle dokumenty, složka ostatní dokumenty). 

Vyplněnou a potvrzenou žádost od dětského lékaře, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nebo má doklad, že je proti nákaze imunní, nebo že se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci a prostou kopii rodného listu dítěte  je možné doručit ve stanovené dny zápisu následujícími způsoby:                                                                              
– e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem  (nelze jen poslat prostý email! )
– poštou na adresu: ZŠ A MŠ Lukov, Lukov 32, Moravské Budějovice 676 02                                       – osobně vhodit do poštovní schránky u budovy mateřské školy
– do datové schránky: Základní škola a mateřská škola Lukov, příspěvková organizace – 4bdme9i   

Pokud je pro dítě předškolní vzdělávání povinné, škola doklad o očkování nepožaduje. Kopie rodného listu slouží k ověření správnosti údajů a poté bude skartována.

Pro případné dotazy nás neváhejte kontaktovat na tel. čísle 739 097 130 email: a-brinkova@seznam.cz.

Informace k zápisu k předškolnímu vzdělávání 2021/2022:

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání včetně podmínek stanovuje ředitelka/ředitel mateřské školy s ohledem na konkrétní podmínky školy a v souladu s vyhláškou č. 14/2005 o předškolním vzdělávání v platném znění.

Podmínky pro přijímání dětí:

 • U dětí mladších 5 let škola vyžaduje v souladu s § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, doklad o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nebo o tom, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci.
 • Pokud je pro dítě předškolní vzdělávání povinné, škola doklad o očkování nepožaduje.
 • Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let.
  Dítě mladší 3let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok.
 • O přijetí dítěte uvedeného v § 16 odst. 9 rozhodne ředitelka/ředitel mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře (§ 34 odst. 6 školského zákona).

Kritéria a přednostní přijetí dětí:

 1. Děti, které k 31. 8. 2021 dosáhnou pátého roku věku s trvalým pobytem ve školském obvodu mateřské školy (povinné předškolní vzdělávání včetně dětí s odkladem PŠD).
 1.  Děti, které k 31. 8. 2021 dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku s trvalým pobytem ve školském obvodu mateřské školy.
 1. Děti, které k 31. 8. 2021 dosáhnou nejméně třetího roku věku s trvalým pobytem ve školském obvodu mateřské školy.
 1. Děti, které k 31. 8. 2021 dosáhnou nejméně třetího roku věku z jiných spádových oblastí, pokud se v ZŠ A MŠ Lukov vzdělává jejich sourozenec.
 1. Děti mladší 3 let s trvalým pobytem ve školském obvodu mateřské školy.
 1. Děti, které k 31. 8. 2021 dosáhnou nejméně třetího roku věku z jiných spádových oblastí.
 1. Děti mladší 3 let z jiných spádových oblastí.

V rámci jednotlivých kritérii budou děti přijímány dle narození od nejstaršího po nejmladší.

V případě shodného data narození u přijetí na poslední volné místo, rozhodne losování.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *