ZÁŘÍ je za námi

Tématem školního roku 2019/2020 je v naší škole celoroční projekt „Rok se zvířaty“.  A protože nejlepší způsob, jak se nejvíc naučit, je ten, který zažijeme na vlastní kůži, vidíme na vlastní oči, slyšíme na vlastní uši, popřípadě můžeme osahat nebo ochutnat, začalo u nás září několika exkurzemi. Nejdříve jsme navštívili kozí farmu v Ratibořicích, kde se děti dozvěděly velké množství zajímavostí ze života koz, navštívily stáje a mohly si samotná zvířata pohladit a kůzlata pochovat. Součástí prohlídky byla ochutnávka jogurto-vého kozího mléka. Už je to dávno, kdy bývala koza domácí skoro v každé chalupě, a tak setkání s tak obyčejným zvířetem byl pro všechny velký zážitek. Další týden jsme vyrazili do ZOO Praha, kde měly děti za úkol kromě běžné prohlídky objevit ohrožené druhy zvířat. Vzhledem k rozloze ZOO (58 ha) nebylo možné projít všech 150 expozic zvířat, přesto se žákům podařilo najít velké množství ohrožených druhů a seznámit se s jejich životem ve volné přírodě. Největším zážitkem byl pro všechny pavilon goril a lední medvědi. Třetí exkurze nás zavedla do Vranova nad Dyjí. Zde jsme navštívili obří akvária se sladkovodními rybami. A také první říjnový pátek se některé přírodovědné a výchovné předměty nesly v duchu světového dne zvířat. Navštívili jsme chovatele exotického ptactva, místní útulek pro psy a potom jsme malovali svá oblíbená zvířata na chodník.

Exkurze na kozí farmu

Letošní první školní exkurze nás zavedla na kozí farmu Ratibořice, kde jsme se dozvěděli velké množství zajímavostí ze života koz, navštívili stáje a mohli si samotná zvířata pohladit a kůzlata pochovat. Součástí prohlídky byla ochutnávka jogurtového kozího mléka. Na závěr si všichni mohli zakoupit ve faremní prodejně potraviny i kosmetiku vyrobenou z kozího mléka. Už je to dávno, kdy bývala koza domácí skoro v každé chalupě, a tak setkání s tak obyčejným zvířetem byl pro všechny velký zážitek.

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2019/2020

Na základě posouzení a vyhodnocení žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020 jsou přijaty děti pod uvedeným registračním číslem:

1/2019

2/2019

3/2019

4/2019

5/2019

6/2019

7/2019

8/2019

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 15. 5. 2019 na veřejně přístupném místě v budově školy. Dále bylo také zveřejněno dne 15. 5. 2019 na webových stránkách školy www.skolalukov.cz. Tímto dnem začíná běžet lhůta na odvolání. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina a to podáním učiněným u ředitelky Základní školy a mateřské školy Lukov.