Seznam přijatých dětí do 1. ročníku

Vážení rodiče,

Ve čtvrtek 4. dubna 2019 proběhl v naší škole zápis dětí do 1. ročníku pro příští školní rok. Řízení o přijetí k základnímu vzdělávání bylo zahájeno na základě Vašich žádostí, které jste jako zákonní zástupci podali dne 4. dubna 2019. Po zvážení všech skutečností zjištěných při zápisu, zejména posouzení přiměřené duševní a tělesné vyspělosti dětí bylo rozhodnuto následovně:

Děti uvedené pod registračním číslem

01/2019            

03/2019            

04/2019           

05/2019            

06/2019           

    

JSOU PŘIJATY od školního roku 2019/2020 k základnímu vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Lukov, příspěvková organizace.

O přijetí Vašeho dítěte bylo v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které je součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho kopii.

Pozn.:

Školský zákon č. 561/2004 Sb., v aktuálním znění §183, odst. 2

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a v případě základní školy též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

 

Datum zveřejnění: 8. dubna 2019

Mgr. Blanka Potěšilová, ředitelka ZŠ a MŠ Lukov

 

Informace pro rodiče – první týden školního roku 2018/19

 • POZOR – ZMĚNA – vyučování začíná od letošního školního roku v 7,55 hod.
 • Vyučování v týdnu od 3. 9. do 7. 9. bude končit všem žákům v 11,35 hod.
 • Školní družina je v provozu 6,30-7,45 hod. a 12 – 15,00 hod. Přihlášky odevzdejte do 4.9. Do ŠD je nutné přihlásit i ty děti, které běžně družinu nenavštěvují, ale vyučování jim končí podle rozvrhu ve 12,50 hodin a v družině čekají na autobus a také děti, které budou navštěvovat kroužky. Poplatek za školní družinu je 80 Kč/měsíc.
 • Obědy v ZŠ budou od úterý 4.9. Vyplněné přihlášky ke stravování odevzdejte v úterý 4. 9. třídnímu učiteli.
 • Na úterý 4. 9. si žáci přinesou zakoupené pomůcky, úbor do TV, přezůvky a ručník.
 • Žáci 2. – 5. ročníku zaplatí do 15. 9. příspěvek na výtvarné potřeby (výkresy, barvy, náčrtníky, barevné papíry, tuše aj.) poskytované školou 200 Kč na celý školní rok.
 • Nabídku kroužků obdrží žáci během září. Činnost bude zahájena v říjnu.
 • V pátek 7. 9. jedeme na výlet do centra Robinson Jihlava. Odjezd v 8 hod. od školy, návrat kolem 12. hod. Oběd a školní družina budou. S sebou svačinu, pití, drobné kapesné a sportovní oblečení. Vstupné 100 Kč zaplatí žáci do čtvrtka 6. 9. Dopravu hradí škola.

Děkuji zaměstnancům obou našich škol za celoroční výbornou práci, rodičům za skvělou spolupráci a všem dětem přeji krásné a pohodové prázdniny!

Blanka Potěšilová, ředitelka školy

Informace na konec školního roku

 

 1. pátek 22. 6. jedeme na mlýn Vísky. Odjezd v 8 hod. od školy, příjezd kolem 11:30 hod. S sebou sportovní oblečení a obuv, malý batůžek s pitím, pokud bude horko – pokrývku hlavy (kšiltovka, klobouk ….). Na Vískách budeme také opékat klobásy, takže děti nemusí mít svačinu. Celková cena bude cca 120 Kč na jednoho žáka, dítě zaplatí příspěvek 30,- Kč, zbytek hradí škola. Oběd a družina budou.
 2. pondělí 25. 6. jedeme do MB na divadelní představení. Cena 10 Kč + bus. Odjezd linkou v 7:25 hod. S sebou svačinu, pití a drobné kapesné. Oběd a družina budou.
 3. Spaní pro žáky 3. – 5. ročníku bude od 25. 6. do 27. 6. Začátek spaní je v pondělí od 19 hod., konec ve středu – děti už po obědě mohou odcházet. S sebou spacák, polštářek, uzavíratelnou lahev na pití, malý batůžek na záda, hygienické potřeby, pláštěnku, sportovní oblečení a obuv, kolo, přilbu. Strava je zajištěna.
 4.  V týdnu od 25. 6. do 29. 6. nebude odpolední vyučování.
 5. V pátek 29. 6. bude vydáno vysvědčení, děti mohou po vydání (asi od 9:30 hod.) odcházet nebo zůstat ve ŠD – ta bude v provozu do 11:45 hod. Oběd není.

 

 

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Na základě posouzení a vyhodnocení žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019 bylo rozhodnuto takto:

 

Registrační číslo     Rozhodnuto

1/2018                         přijat/a

2 /2018                       přijat/a

3/2018                         přijat/a

4/2018                         přijat/a

Zápis do mateřské školy

pro školní rok 2018/2019 se uskuteční v pátek 4. května 2018 od 14 do 16 hodin v budově mateřské školy Lukov. Zákonný zástupce předloží občanský průkaz a rodný list dítěte.

V případě, že se nemůžete v uvedený den dostavit, je možné si domluvit jiný termín na tel. čísle 739097130.