Rozpočet na rok 2019 – Rozpočet na rok 2019

Střednědobý výhled rozpočtu – Střednědobý výhled rozpočtu

 

Minimální preventivní program 2018-19 – Minimalni preventivni program 2018-19

Minimální preventivní program koncepce – Minimalni preventivni program koncepce 2017-2020

Plán EVVO 2018-19 – Plan EVVO 2018-19

Provozní řád ZŠ a MŠ – Provozni rad ZS a MS

Vnitřní řád ŠD – Vnitrni rad SD

Školní řád – rad

ŠVP ZŠ Lukov – svp—zs-lukov

Směrnice ke stanovení podmínek úplaty za pobyt dítěte v družině – smernice-ke-stanoveni-podminek-uplaty.-sddocx

ŠVP MŠ – svp-pv–kdo-si-hraje-nezlobi

ŠVP ŠD – kouzelna-pastelka