Kde nás najdete?

Základní škola a školní družina

Mgr. Blanka Potěšilová, ředitelka školy
Škola pevná linka – 568 420 154
Mobilní telefon – 605 579 087
E-mail: b.potesilova@seznam.cz

Bc. Marie Petříčková, učitelka
Mobilní telefon - 732 945 693

Veronika Vojtěchová, učitelka, vychovatelka ŠD, asistent pedagoga
Mobilní telefon – 605 424 763
E-mail: vvojtechova@seznam.cz

Lenka Pustinová, školnice

Mateřská škola

Alena Břinková, vedoucí učitelka
Školka pevná linka – 568 421 002
Mobilní telefon - 739 097 130
E-mail: a-brinkova@seznam.cz

Dagmar Krouchalová, učitelka, asistent pedagoga
Mobilní telefon - 732 945 693
E-mail: d.krouchalova@seznam.cz

Jarmila Kosíková, školnice

Školní jídelna

Ing. Marie Václavková, vedoucí ŠJ
Mobilní telefon – 724 448 251
E-mail: mlklukov@centrum.cz

Marie Bloudíčková, kuchařka