PŘEDSTAVUJEME SE

V naší škole máme vždy na paměti, že jedině spokojené dítě je schopné se vzdělávat a komunikovat. Snažíme se vytvářet takové prostředí, ve kterém budou děti chtít trávit svůj čas po dobu odloučení od rodičů v klidné a pohodové atmosféře nejen se svými vrstevníky, ale i s námi, pedagogy a ostatními zaměstnanci školy.
Adaptace na nové prostředí probíhá postupně ve spolupráci s rodiči. Jde nám především o klidné, přirozené a citlivé jednání, aby děti nebyly neúměrně přetěžovány a stresovány. Třída mateřské školy je heterogenní. To znamená, že kamarádi nebo příbuzní jsou ve společné třídě bez ohledu na věk. Starší děti pomáhají mladším a mladší se zase rychleji naučí spoustu věcí už jen tím, že své starší kamarády pozorují, poslouchají a snaží se je napodobit.

A jaký je vlastně den našich dětí ve školce? No přece pohádkový, protože kouzelný klobouk, který se v letošním roce objevil ve třídě, ukrývá stále nové pohádky, různé poklady, překvapení, hádanky a úkoly. Denně u nás probíhají pestré pohybové aktivity, rádi zpíváme, malujeme a tvoříme. Využíváme širokou nabídku didaktických pomůcek i interaktivní tabuli, která dětem nabízí spoustu zábavy a her, při kterých si procvičí základní jazykové, matematické, společenské a kulturní dovednosti. Pravidelně nám také život ve školce zpestřují různé akce a návštěvy našich kamarádů v základní škole.

previous arrow
next arrow
Slider

Akce ve školním roce 2018/2019

 • Výlet
 • Schůzka s rodiči, prohlídka MŠ
 • Návštěvy divadelních představení dle nabídky
 • Společné akce – MŠ a ZŠ
 • Skřítkovské vaření, aneb máme rádi ovoce a zeleninu
 • Podzimní tvoření
 • Začarovaný skřítek aneb kdo to ví, napoví
 • Pouštění draků
 • Čertovské zápolení
 • Mikulášská nadílka
 • Vánoční pečení se skřítkem Kuchtíkem
 • Vánoční besídka
 • Maškarní karneval
 • Vítáme jaro se skřítkem Kvítkem
 • Velikonoční tvoření
 • Skřítkovo velikonoční překvapení
 • Rej čarodějnic a čarodějů
 • Pohádkové malování se skřítkem Pastelkou
 • Den matek
 • Velké sportovní hry skřítků
 • Den dětí
 • Po stopách skřítka Neposedy
 • Rozloučení s předškoláky

Informace o připravovaných akcích jsou vždy včas oznamovány na nástěnce v šatně MŠ.