Info rodičům

V naší škole máme vždy na paměti, že jedině spokojené dítě je schopné se vzdělávat a komunikovat. Snažíme se vytvářet takové prostředí, ve kterém budou děti chtít trávit svůj čas po dobu odloučení od rodičů v klidné a pohodové atmosféře nejen se svými vrstevníky, ale i s námi, pedagogy a ostatními zaměstnanci školy.
Adaptace na nové prostředí probíhá postupně ve spolupráci s rodiči. Jde nám především o klidné, přirozené a citlivé jednání, aby děti nebyly neúměrně přetěžovány a stresovány. Třída mateřské školy je heterogenní. To znamená, že kamarádi nebo příbuzní jsou ve společné třídě bez ohledu na věk. Starší děti pomáhají mladším a mladší se zase rychleji naučí spoustu věcí už jen tím, že své starší kamarády pozorují, poslouchají a snaží se je napodobit.

A jaký je vlastně den našich dětí ve školce? No přece pohádkový, protože kouzelný klobouk, který se v letošním roce objevil ve třídě, ukrývá stále nové pohádky, různé poklady, překvapení, hádanky a úkoly. Denně u nás probíhají pestré pohybové aktivity, rádi zpíváme, malujeme a tvoříme. Využíváme širokou nabídku didaktických pomůcek i interaktivní tabuli, která dětem nabízí spoustu zábavy a her, při kterých si procvičí základní jazykové, matematické, společenské a kulturní dovednosti. Pravidelně nám také život ve školce zpestřují různé akce a návštěvy našich kamarádů v základní škole.

Zpráva o kontrole České školní inspekce

Oznámení

Ředitelství ZŠ a MŠ Lukov oznamuje, že v době vánočních prázdnin (23. 12. 2022 - 2. 1. 2023) bude provoz v mateřské škole z ekonomických důvodů přerušen. K docházce nebyl nahlášený dostatečný počet dětí.