Školní družina

Hlavním posláním školní družiny je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků po vyučování. Nabízené činnosti jsou založeny na principu DOBROVOLNOSTI, jsou přiměřené věku a schopnostem dětí.

Součástí školní družiny jsou zájmové kroužky: vaření, keramika, dovedné ruce, pohybové hry a jiné dle aktuálního zájmu dětí.

Kromě těchto aktivit během roku připravujeme různé hry, kvízy, výlety, miniprojekty apod. Pokud počasí jen trochu dovolí, chodíme denně ven, především na školní zahradu, které je vybavena multifunkčním hřištěm, domečky a herními prvky.

Děti mají velký prostor k diskuzi, otázka „ proč“ musí být vždy zodpovězena. V družině panuje přátelská a kamarádská atmosféra.

Počet oddělení školní družiny se řídí počtem přihlášených dětí. Jedno oddělení se naplňuje maximálně            do 30 dětí.