Zápis do MŠ

Kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání

Oznámení o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024

 

Ředitelka Základní školy a mateřské školy Lukov, př. org. v souladu s § 34, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) rozhodla o přijetí k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2023 na základě podaných žádostí zákonných zástupců dětí a podle kritérií takto:

Seznam přijatých dětí pro školní rok 2023/2024 dle registračních čísel:

1 přijat/a

2 přijat/a

3 přijat/a

4 přijat/a

6 přijat/a

7 přijat/a

8 přijat/a

9 přijat/a

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho zveřejnění. Odvolání se podává u ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Lukov, př. org., Lukov 32, Mor. Budějovice 676 02 a rozhoduje o něm Krajský úřad kraje Vysočina.

 

Datum zveřejnění: 22. 5. 2023

Mgr. Blanka Potěšilová, ředitelka školy

 

Kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025

Oznámení o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025