1. ročník

 

1.

7,55-8,40

2.

8,50-9,35

3.

9,35-10,40

4.

10,50-11,35

5.

11,35-12,05

6.

 12,05-12,50

PO

AJ

ČJ

MA

PRV

oběd

ÚT

ČJ

MA

PS

TV

oběd

 

ST

ČJ

MA

PS

VV

oběd

 

ČT

ČJ

MA

PS

TV

oběd

 

MA

ČJ

PRV

HV

oběd

 

2. ročník

 

1.

7,55-8,40

2.

8,50-9,35

3.

9,35-10,40

4.

10,50-11,35

5.

11,35-12,05

6.

 12,05-12,50

PO

AJ

ČJ

MA

PRV

oběd

ÚT

ČJ

MA

ČT

TV

oběd

 

ST

ČJ

MA

ČT

VV

oběd

 

ČT

ČJ

MA

ČT

TV

oběd

VV

MA

ČJ

PRV

HV

oběd

 

3. ročník

 

1.

7,55-8,40

2.

8,50-9,35

3.

9,35-10,40

4.

10,50-11,35

5.

11,35-12,05

6.

 12,05-12,50

7.

12,55-13,40

PO

MA

AJ

ČJ

PRV

oběd

 

 

ÚT

VV

ČJ

MA

TV

oběd

ČT

ST

AJ

ČJ

MA

PRV

oběd

ČT

 

ČT

VV

ČJ

MA

TV

oběd

 ČT

 

AJ

MA

ČJ

HV

oběd

  

4. ročník

 

1.

7,55-8,40

2.

8,50-9,35

3.

9,35-10,40

4.

10,50-11,35

5.

11,35-12,05

6.

 12,05-12,50

7.

12,55-13,40

PO

MA

AJ

ČJ

VL

oběd

 

ČT

ÚT

ČJ

MA

TV

oběd

ČT

 

ST

AJ

ČJ

MA

VL

oběd

VV

VV

ČT

ČJ

MA

TV

oběd

 

AJ

MA

ČJ

HV

oběd

 

 

5. ročník

 

1.

7,55-8,40

2.

8,50-9,35

3.

9,35-10,40

4.

10,50-11,35

5.

11,35-12,05

6.

 12,05-12,50

7.

12,55-13,40

PO

MA

AJ

ČJ

VL

oběd

 

ČT

ÚT

ČJ

MA

TV

oběd

ČT

INF

ST

AJ

ČJ

MA

VL

oběd

VV

VV

ČT

ČJ

MA

TV

oběd

 

AJ

MA

ČJ

HV

oběd