1. ročník

 

1.

7,55-8,40

2.

8,50-9,35

3.

9,55-10,40

4.

10,50-11,35

5.

11,35-12,05

6.

 12,05-12,50

PO

ČJ

M

A

TV

oběd

 

ÚT

ČJ

M

PS

PRV

oběd

HV

ST

ČJ

M

TV

oběd

 

ČT

ČJ

M

PS

PRV

oběd

 

ČJ

M

PS

VV

oběd

 

2. ročník

 

1.

7,55-8,40

2.

8,50-9,35

3.

9,55-10,40

4.

10,50-11,35

5.

11,35-12,05

6.

 12,05-12,50

PO

PRV

A

ČJ

M

oběd

TV

ÚT

VV

ČT

ČJ

M

oběd

 

ST

VV

PRV

ČJ

M

oběd

TV

ČT

HV

ČT

ČJ

M

oběd

 

ČT

ČJ

M

oběd

 

3. ročník

 

1.

7,55-8,40

2.

8,50-9,35

3.

9,55-10,40

4.

10,50-11,35

5.

11,35-12,05

6.

 12,05-12,50

7.

12,55-13,40

PO

ČJ

M

A

TV

oběd

 

ČT

ÚT

ČJ

M

VV

PRV

oběd

HV

ČT

ST

ČJ

M

A

TV

oběd

 

ČT

ČT

ČJ

M

VV

PRV

oběd

 

 

ČJ

M

A

oběd

 

 

4. ročník

 

1.

7,55-8,40

2.

8,50-9,35

3.

9,55-10,40

4.

10,50-11,35

5.

11,35-12,05

6.

 12,05-12,50

7.

12,55-13,40

PO

ČJ

M

TV

A

oběd

VL

ČT

ÚT

ČJ

M

HV

oběd

 

ST

ČJ

M

TV

A

oběd

VL

ČT

ČT

ČJ

M

VV

oběd

 

 

ČJ

M

A

VV

oběd

 

 

5. ročník

 

1.

7,55-8,40

2.

8,50-9,35

3.

9,55-10,40

4.

10,50-11,35

5.

11,35-12,05

6.

 2,05-12,50

7.

12,55-13,40

PO

ČJ

M

TV

A

oběd

VL

ČT

ÚT

ČJ

M

HV

oběd

 

ST

ČJ

M

TV

A

oběd

VL

ČT

ČT

ČJ

M

VV

oběd

INF

 

ČJ

M

A

VV

oběd