Školní družina má jedno oddělení – 20 dětí.

Jejím hlavním posláním je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků po vyučování. Nabízené činnosti  jsou založeny na principu DOBROVOLNOSTI, jsou přiměřené věku a schopnostem dětí.

Součástí školní družiny jsou zájmové kroužky: vaření, keramika, dovedné ruce, pohybové hry, hra na flétnu, náboženství a jiné dle aktuálního zájmu dětí.

Kromě těchto aktivit během roku připravujeme různé hry, kvízy, výlety, miniprojekty apod. Pokud počasí jen trochu dovolí, chodíme denně ven, především na školní zahradu, které je vybavena domečky a herními prvky.

Děti mají velký prostor k diskuzi, otázka „ proč“ musí být vždy zodpovězena. V družině panuje přátelská a kamarádská atmosféra.

 

PLÁN ŠD 2018/2019

Celoroční hra   –  Putování naší historií aneb deset klíčů k poklad
Každý měsíc děti budou děti sbírat klíč, se kterým na konci školního roku odemknou bránu k pokladu.

Září – Klíč k odemykání přátelství

 • prozkoumáme prostředí a okolí naší školy (co, kde a kdo se ve škole skrývá)
 • seznámíme děti s bezpečností při aktivitách ve ŠD a na školní zahradě
 • vytvoříme si společná pravidla ŠD, seznámíme se s novými přáteli – pomocí seznamovacích her se navzájem poznáváme
 • poučíme děti o bezpečnosti při cestě do a ze školy, základy bezpečnosti při přesunu, vycházce a orientace v okolí školy
 • vyzdobíme ŠD
 • seznamovací hry k navázání a utužení nových přátelství
 • Pohledy z prázdnin – kresby, povídání a vzpomínky na prázdniny
 • Sportovní a relaxační hry venku a ve třídách
 • Putování naší historií – Cyril a Metoděj

Říjen – Klíč k odemykání pomoci druhým

 • Poznávání podzimní přírody, pravidla chování v přírodě (jak přírodu a sebe chránit, udržovat přírodu čistou a bezpečnou, …)
 • Sběr přírodnin (kaštany, šišky, šípky, žaludy) a výrobky z nich
 • Podzimní výzdoba ŠD
 • Sportovní a relaxační hry venku a ve třídách
 • Strom staletí – den stromů a výročí 100 let republiky
 • Akce „Bramborobraní“
 • Putování naší historií – Kněžna Ludmila

Listopad – Klíč k odemykání výjimečných schopností

 • Poznáváme svoje nadání aneb „Ten dělá to, a ten zas tohle, a všichni…“ – povídání a vyzkoušení různých povolání
 • Malování na téma „Čím chci být, až budu velký“ – kresby
 • Dlabání dýní – pochoutky a výrobky z nich
 • Výroba zvířátek – povídání o zvířátkách a jejich chystání na zimu
 • Sportovní a relaxační hry venku a ve třídách
 • Akce „Pyžamový den“
 • Putování naší historií – Kníže Václav

Prosinec – Klíč k odemykání odvahy

 • Adventní čas – vyprávění o vánočních zvycích, tradicích, zpívání koled
 • vyrobíme vánoční přáníčka, výrobky s vánoční tématikou, ozdobíme stromeček
 • vánoční výzdoba ŠD
 • vycházky do zimní přírody, zdobíme vánoční stromek pro zvířátka, pomáháme zvířátkům a ptáčkům přežít zimu (pomůžeme jim připravit se na zimu…)
 • výrobky na „jarmark“
 • Putování naší historií – Karel IV.

Leden – Klíč k odemykání zdraví

 • povídání o bezpečnosti při zimních hrách a sportech
 • „Jsem tím, co jím“ – povídání o zdravé výživě, zdravém životním stylu, hygieně
 • vyzkoušíme různé druhy zdravých jídel
 • zimní výzdoba ŠD – kresby, výroba vloček
 • zimní sportovní „Olympiáda“ – hry venku (bobování, sáňkování,…)
 • Putování naší historií – Jan Hus

Únor – Klíč k odemykání radosti

 • Svět radosti – výtvarné zpracování toho, jak by měl vypadat radostný svět
 • pozorování přírody a stop ve sněhu
 • Vnímání světa očima lidí s handicapem – malování nohou, ústy, poslepu
 • Výroba karnevalových masek
 • Sportovní a relaxační hry venku a ve třídách
 • „Masopustní rej“ – karneval
 • Putování naší historií – Jiří z Poděbrad

Březen – Klíč k odemykání moudrosti

 • Má nejoblíbenější knížka – vyprávění, čtení a kresby
 • Jak se mění příroda – vyprávění, pozorování a vycházky do přírody
 • První jarní květiny – kresby, výrobky z papíru
 • Jarní výzdoba ŠD
 • Sportovní a relaxační hry venku a ve třídách
 • Návštěva knihovny
 • Putování naší historií – J. Á. Komenský

Duben – Klíč k odemykání bezpečí

 • Velikonoční zvyky a tradice, výroba velikonočních dekorací
 • Velikonoční výzdoba ŠD
 • hry a soutěže s dopravní tématikou – značky, chodci, cyklisté a koloběžky
 • Bezpečně po silnici – prevence úrazů, první pomoc
 • Den Země – ukliďme si okolí ŠD a školy, povídáme si o tom, jak můžeme pomoci živé a neživé přírodě, připomeneme si důležitost třídění odpadů
 • Připravujeme „Rej čarodějnic” – kostýmy, hry, táborák a opékání špekáčků
 • Putování naší historií – Marie Terezie

Květen – Klíč k odemykání lásky

 • Den matek – výroba přání a drobných dárků pro maminky
 • Moje rodina – co znám o sobě, své rodině, o životě
 • Týden dobrých skutků – povídání o tom, jak můžeme pomoci dobrými skutky ve svém okolí
 • Malování křídou na chodník, sportovní a relaxační hry venku a ve třídách
 • Putování naší historií – G. Masaryk

Červen – Klíč k odemykání poctivosti

 • Akce „Den dětí“ – zábavné odpoledne
 • Zvířecí mazlíčci – vyprávíme si o našich kamarádech, kreslíme je, modelujeme je
 • Sportovní a relaxační hry venku a ve třídách
 • úklid hraček
 • povídání o létě a prázdninách – jak bezpečně strávit letní prázdniny
 • Odemčení brány k pokladu – zábavné odpoledne, hry, soutěže, rozloučení se ŠD
 • Putování naší historií – Tomáš Baťa

 

Více informací o plánu ŠD najdete zde.